โปรโมชั่น Simply จัดโปรโมชั่น ซื้อกรอบแว่นตา จ่าย 1ได้ถึง 2  ซื้อกรอบแว่นตา Dolce Vizta ฟรี กรอบแว่นตาหรือแว่นกันแดด กรอบแว่นตาลดสูงสุด 50%