โปรโมชั่น แลกซื้อ Photocomic ในราคา 2,000 บาท เมื่อซื้อกรอบ มูลค่า 1,990 บาทขึ้นไป