โปรโมชั่น เมื่อซื้อเลนส์ iCrown Premium Progressive ราคา 10,000 บาทขึ้นไป แถมเลนส์เฉพาะทาง เหมาะสำหรับการมองระยะกลางกับใกล้ Near View Hmc 1 คู่