โปรโมชั่น ด่วน  นับเวลาถอยหลังโค้งสุดท้าย กรอบแว่นตาลดสูงสุด 50% พร้อมรับของแถมหลากหลายรายการ