โปรโมชั่น ซื้อเลนส์ iCrown Premium Progressive ราคา 10,000 บาทขึ้นไป แถมเลนส์เฉพาะทาง เหมาะสำหรับการมองระยะกลางกับใกล้ Indoor Lens 1 คู่