โปรโมชั่น 9.9 โปรช็อคจนต้องร้อง wow ทั้งลด ทั้งแถม กับกรอบแว่นตาลดสูงสุด 50%